przedszkole w lesznie
przedszkole wesoła ciuchciaw lesznie

Regulamin

RODO

Zgodnie z art.23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922.) WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Terapii Holistycznej z siedzibą w Lesznie 64-100 przy ul. Sienkiewicza 8 w tym danych osobowych dotyczących stanu zdrowia i wynikających z dokumentacji medycznej oraz dokumentacji diagnostycznej w celu komunikacji w zakresie korzystania z usług terapeutycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot.planowanych wizyt, jak również informacji o działalności

Jednocześnie OŚWIADCZAM, że zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922.) ZOSTAŁEM POINFORMOWANA/Y o tym, że dane zbierane są przez Centrum Terapii Holistycznej z siedzibą w Lesznie przy ulicy Sienkiewicza 8 o celu zbierania danych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu do tych danych i wnoszenia poprawek oraz o tym, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

Regulamin Centrum Terapii Holistycznej

§ 1  Struktura Organizacyjna

 1. Centrum Terapii Holistycznej działa w ramach spółki Cywilnej Przedszkole Niebieska Ciuchcia S.C. Agnieszka Lesińska, Dominika Maćkowiak

§2 Cele i podstawowe zadania

 1. Centrum Terapii Holistycznej jest prywatną placówką.
 2. Do zadań centrum należy przeprowadzanie szkoleń i warsztatów tematycznych oraz wykonywanie terapii z zakresu:
  1. Terapia logopedyczna
  2. Terapia Neurologiczna
  3. Terapia glottodydaktyczna
  4. Terapia dzieci i młodzieży ze spektrum Autyzmu
  5. Terapia karmienia
  6. Dogoterapią
  7. Integracja Sensoryczna
  8. Biofeedback
  9. aspikonsulting

§3 Przebieg procesu udzielania świadczeń

 1. Pacjent zgłaszający się do Centrum Terapii Holistycznej zobowiązany jest do wypełnienia Karty Pacjenta, przedstawienia aktualnego stanu zdrowia zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz okazania posiadanej dokumentacji.

§4 Rejestracja pacjentów

 1. Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie, on-line.
 2. Na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed terminem umówionej wizyty, Pacjent otrzymuje przypomnienie o terminie umówionej wizyty w formie wiadomości sms.
 3. W przypadku chęci odwołania lub zmiany terminu wizyty, Pacjent jest obowiązany poinformować o powyższym Centrum Terapii Holistycznej z przynajmniej 12-godzinnym (dwunastogodzinnym) wyprzedzeniem – telefonicznie, przez sms, on-line. Brak takiej informacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty za wizytę według cennika.
 4. Chcąc zapisać dziecko na zajęcia z TUS należy w pierwszej kolejności umówić się na wizytę indywidualną w celu wybrania dla dziecka odpowiedniej dla niego grupy.

§5 Prowadzenie dokumentacji medycznej

 1. Centrum Terapii Holistycznej prowadzi dokumentację świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 2. Centrum Rehabilitacji Holistycznej udostępnia dokumentację – nieodpłatnie w formie skanu przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§6 Opłaty za zabiegi

 1. Opłaty za terapie dokonywane są gotówką, kartą – zgodnie z cennikiem dostępnym w Centrum Terapii Holistycznej.
 2. Po dokonaniu opłaty Pacjent otrzymuje potwierdzenie zapłaty. Na wyraźną prośbę w ustawowym terminie wystawiona zostaje imienna faktura.

§7 Prawa i obowiązki Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń wykonywanych przez wykwalifikowany personel,
 2. Poufności
 3. Rzetelnej informacji o proponowanych metodach terapii,

Pacjent ma obowiązek:

 1. Zapoznania się z regulaminem Centrum Rehabilitacji Holistycznej,
 2. Podaniem wszystkich wymaganych danych w celu jednoznacznej identyfikacji i komunikacji tj: imię, nazwisko, pesel, nr telefonu, e-mail
 3. Przestrzegania ładu i porządku na terenie Centrum Terapii Holistycznej
 4. Rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym przedstawienia aktualnego stanu zdrowia i okazania posiadanej dokumentacji,
 5. Stosowania się do zaleceń terapeuty.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023.

Kontakt

ul. Henryka Sienkiewicza 8, 64-100 Leszno kontakt@centrumholistyczne.com

NIP: 6972351799    REGON: 380940711

Napisz do nas

Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:
Zapytanie (treść wiadomości):

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w niniejszym formularzu przez firmę: Przedszkole Niebieska Ciuchcia S.C. NIP 6972351799, REGON 380940711 w celu kontaktu zwrotnego oraz przesłania informacji handlowych.

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X